Zásady ochrany osobních údajů 

 

Děkujeme, že jste navštívili naše internetové stránky. Společnost Jacobs Douwe Egberts (dále jen „JDE“) se věnuje ochraně soukromí návštěvníků našich internetových stránek. Dovolujeme si Vás požádat, abyste si pozorně přečetli níže uvedené zásady.  

Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času měnit. Pravidelně prosím do těchto Zásad ochrany osobních údajů nahlížejte, abyste byli informováni o našich aktuálních činnostech při zpracování osobních údajů. 

1. Správce osobních údajů 

JDE (JACOBS DOUWE EGBERTS CZ s.r.o. / JACOBS DOUWE EGBERTS OPS s.r.o., Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika, dále též „my“) je správcem Vašich osobních údajů, což znamená, že zodpovídáme za to, jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány. 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů stanoví, jak a proč shromažďujeme, uchováváme, zpracováváme a předáváme Vaše osobní údaje, a vztahují se na všechny osobní údaje, které o Vás shromažďujeme, když s námi komunikujete: 

 • návštěvou našichinternetovýchstránek;  
 • přihlášenímsek odběru našich newsletterů;  
 • jinými formami komunikace (včetně zákaznickéhoservisu neboplatforem sociálních médií).  

 

2. Shromažďování a používání Vašich osobních údajů  

V následující části naleznete informace o tom, jak shromažďujeme Vaše osobní údaje, pro jaké účely je zpracováváme, na jakém právním základě tak činíme, a jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme. 

Právní základ pro zpracování Vašich údajů vznikne, pokud je splněna jedna nebo více z těchto podmínek:  

 • Souhlas: Dali jste nám souhlas s použitímVašichúdajů, který může být kdykoli odvolán, čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. 
 • Smlouva: Máte/nebo se chystáte s námi uzavřítsmlouvu,a Vaše údaje jsou potřebné k tomu, abychom Vám mohli poskytnout požadované produkty nebo služby, čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. 
 • Právnípovinnost:Můžeme být povinni zpracovávat Vaše údaje za účelem splnění určité právní povinnosti, čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. 
 • Oprávněný zájem: Vaše údaje můžemezpracovávat,pokud na tom máme oprávněný zájem my nebo třetí strana. K tomu dochází pouze v případech, kdy se domníváme, že způsob, jakým Vaše údaje používáme, nemá významný dopad na Vaše soukromí nebo že byste jej očekávali nebo k tomu existuje závažný důvod, čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. 

 

3. Doba uchovávání 

Není-li v těchto zásadách uvedeno jinak, vymažeme Vaše osobní údaje, pokud již nejsou vyžadovány pro příslušné účely zpracování a jejich vymazání není v rozporu s žádnou právními předpisy stanovenou povinností osobní údaje uchovávat. 

 

4. Využití údajů 

Když navštívíte naše internetové stránky, náš webový server dočasně vyhodnocuje údaje o jejich používání pro statistické účely za účelem zlepšení kvality našich internetových stránek. Tyto údaje zahrnují: 

- název a adresu požadovaného obsahu, 

- datum a čas dotazu, 

- objem přenesených dat, 

- stav přístupu (obsah přenesen, obsah nenalezen), 

- popis použitého internetového prohlížeče a operačního systému, 

- odkaz, který udává, ze které stránky jste se na naši stránku dostali, 

- IP adresu počítače, který odeslal žádost, která je zkrácena tak, aby již nebylo možné zjistit spojení s konkrétní osobou. 

Výše uvedené údaje z protokolů internetových stránek budou vyhodnocovány pouze anonymně. 

 

5. Soubory cookies a sledovací technologie 

JDE a třetí strany, které jsou našimi partnery, používají soubory cookies a podobné technologie, jako jsou pixely, tagy (štítky), webové majáky (dále jen „cookies“) a další identifikátory, abychom Vám byli schopni poskytnout nejlepší možné služby a optimalizovat výkon našich internetových stránek. Tyto soubory cookies nám také mohou pomoci zapamatovat si Vaše preference, porozumět interakcím uživatelů a přizpůsobit naše internetové stránky a marketingovou komunikaci.  

Vezměte prosím na vědomí, že používání obsahu a funkcí třetích stran může vést ke zpracování Vašich údajů mimo EU nebo EHP. V případě některých zemí existuje riziko, že jejich úřady budou mít k těmto údajům přístup z bezpečnostních a monitorovacích důvodů, aniž by Vás o tom informovaly nebo Vám umožnily podniknout právní kroky. 

Pokud používáme poskytovatele z třetích zemí, ve kterých není zaručena odpovídající úroveň ochrany, a Vy k tomu udělíte svůj souhlas, je předání do třetí země založeno na čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR. 

 

Váš souhlas / odvolání souhlasu  

Svůj souhlas s ukládáním souborů cookies můžete kdykoli odvolat nebo Vaše nastavení souborů cookies kdykoli změnit, a to prostřednictvím tohoto odkazu:  . 

 

6. Nezbytně nutné cookies 

Tyto soubory cookies jsou nezbytné pro fungování internetových stránek a nelze je v našich systémech vypnout. Obvykle jsou nastaveny pouze v reakci na Vaši aktivitu, jako je např. nastavení předvoleb ochrany osobních údajů, přihlášení nebo vyplňování formulářů. Svůj internetový prohlížeč můžete nastavit tak, aby tyto soubory cookies blokoval nebo Vás na tyto soubory cookies upozorňoval, nicméně některé části internetových stránek pak nebudou fungovat.  

Tyto soubory cookies obvykle neukládají žádné osobní údaje. Ve výjimečných případech, kdy tyto soubory cookies umožňují osobní identifikaci, je jejich zpracování založeno na oprávněném zájmu. 

 

Soubor cookies/ Poskytovatel 

 

Účel 

Doba uchovávání 

 

Odpovídající úroveň ochrany údajů 

 

Blueconic 

Platforma pro správu souhlasu 

Údaje jsou uchovávané po dobu 1,5 roku nebo kratší dobu, pokud jsou soubory cookies vymazány ze zařízení nebo je souhlas odvolán. 

Zpracování v rámci EU/EHP 

One Trust 

Platforma pro správu souhlasu 

Údaje jsou uchovávané po dobu 1 roku nebo kratší dobu, pokud jsou soubory cookies vymazány ze zařízení nebo je souhlas odvolán. 

 

Zpracování v rámci EU/EHP  

__RequestVerificationToken 

Jedná se o soubory cookies proti neoprávněnému přístupu, nastavené webovými aplikacemi vytvořenými pomocí technologií ASP.NET MVC. 

Do zavření prohlížeče. 

Nejsou uchovávány žádné údaje o uživateli a jsou zničeny při zavření prohlížeče. 

ARRAfinity 

Tyto soubory cookies jsou nastaveny internetovými stránkami provozovanými na cloudové platformě Windows Azure. Používají se pro vyrovnávání zatížení, aby bylo možné zajistit, že požadavky návštěvníků na přístup na stránky budou při každé relaci prohlížení stránek směrovány na stejný server. 

Do zavření prohlížeče 

Údaje jsou uložené v datových centrech v EU. Odpovídající úroveň ochrany.  

7. Funkční cookies 

Tyto soubory cookies umožňují našim internetovým stránkám zapamatovat si Vámi provedené volby, zlepšit Váš zážitek a zvýšit rychlost odezvy a efektivitu stránek ukládáním určitých často používaných informací. Soubory cookies si například pamatují Vaše předvolby zobrazení (např. jazyk, velikost písma), obsah nákupního košíku, slouží k vykreslování písma a k tomu, aby byly internetové stránky dokonale přizpůsobené Vašemu zařízení, nebo si pamatují Vámi vyhledávaný výraz či zvolený filtr pro vyhledávání.  Můžete se rozhodnout, že některé z těchto souborů cookies nepovolíte, což však může mít vliv na uživatelskou přívětivost stránek při jejich prohlížení a na služby, které Vám budeme schopni nabídnout. 

 

Funkční soubory cookies jsou umístěny na základě oprávněného zájmu a mohou sloužit následující účely:  

 • ověřování uživatelů pro zabezpečené přihlášení; 
 • ukládání předvoleb jako je jazyk, poloha, počet výsledků vyhledávání, které mají být zobrazeny atd.; 
 • ukládání nastavení pro optimální zobrazení videa, jako je velikost vyrovnávací paměti a podrobnosti o rozlišení Vaší obrazovky; 
 • identifikace zneužití našich internetových stránek a služeb, například zaznamenáním několika po sobě jdoucích neúspěšných pokusů o přihlášení. 

 

Soubor cookies/ Poskytovatel 

 

Účel 

Doba uchovávání 

 

Odpovídající úroveň ochrany údajů 

Amazon 

AWSALBCORS 

Tento soubor cookie je spravován ze strany AWS a používá se pro vyrovnávání zatížení. 

7 dní 

AWSALB cookies jsou šifrovány a neobsahují žádné osobní údaje. 

Amazon 

AWSALB 

Aplikace AWS ELB pro vyrovnávání zatížení. 

7 dní 

AWSALB cookies jsou šifrovány a neobsahují žádné osobní údaje. 

8. Analytické cookies 

Tyto soubory cookies shromažďují anonymní informace o tom, jak používáte internetové stránky. Tyto cookies používáme pro webovou analytiku, která nám umožňuje statistické sledování toho, jak lidé používají naše internetové stránky, což nám pomáhá zlepšit naši online nabídku a testovat různé nápady na design konkrétní stránky.  

Tyto služby nám poskytují nezávislé společnosti zabývající se měřením a výzkumem, takže některé z těchto cookies mohou být nastaveny společnostmi, které jsou třetími stranami. Tyto společnosti a související soubory cookies jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

Poskytovatel - třetí strana 

Nástroj 

Maximální doba uchovávání 

Odpovídající úroveň ochrany údajů 

Google Ireland Limited/ Google LLC (USA) 

Google Analytics 

26 měsíců 

Žádná odpovídající úroveň ochrany údajů. Údaje jsou předávány na základě čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR. 

 

9. Reklamní cookies a sledovací technologie 

Tyto soubory cookies mohou být nastaveny prostřednictvím našich stránek našimi reklamními partnery. Tyto partnerské společnosti je mohou použít k vytvoření profilu Vašich zájmů a zobrazení pro Vás relevantních reklam na jiných internetových stránkách. Tyto cookies neukládají přímo osobní údaje, ale jsou založeny na jedinečné identifikaci Vašeho prohlížeče a zařízení, které používáte pro přístup k internetu. Pokud tyto cookies nepovolíte, bude se Vám zobrazovat méně cílená reklama. 

Používáme také technologie pro sledování napříč zařízeními, které nám pomáhají provádět marketingovou analýzu, vytvářet vlastní okruhy uživatelů a zobrazovat cílenou reklamu na jiných internetových stránkách na základě Vaší návštěvy našich internetových stránek. 

Právním základem pro toto zpracování údajů je Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, pokud jste svůj souhlas udělili prostřednictvím našeho banneru pro udělení souhlasu. 

Váš souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoli odvolat. 

Jak funguje sledování? 

Když navštívíte naše internetové stránky, je možné, že níže uvedení poskytovatelé - třetí strany mohou získat identifikační charakteristiky Vašeho internetového prohlížeče nebo koncového zařízení (např. otisk prohlížeče), vyhodnotit Vaši IP adresu, uložit nebo extrahovat identifikační charakteristiky na Vašem koncovém zařízení (např. soubory cookies) nebo získat přístup k jednotlivým sledovacím pixelům. 

Tyto třetí strany mohou použít jednotlivé uvedené charakteristiky k identifikaci Vašeho koncového zařízení na jiných internetových stránkách. Tyto třetí strany můžeme pověřit k tomu, aby Vám zobrazovaly reklamy na základě stránek navštívených na našich internetových stránkách. 

Co znamená sledování napříč zařízeními? 

Pokud se přihlásíte k poskytovateli - třetí straně pomocí svých uživatelských údajů, mohou k sobě být vzájemně přiřazeny příslušné identifikační charakteristiky různých prohlížečů a koncových zařízení. Pokud například poskytovatel - třetí strana vytvořil jedinečný identifikátor pro každý notebook, stolní počítač, smartphone nebo tablet, který používáte, mohou být tyto jednotlivé identifikátory k sobě vzájemně přiřazeny, jakmile se přihlásíte ke službě třetí strany pomocí svých přihlašovacích údajů. Toto umožňuje třetí straně cílit naše reklamní kampaně na více zařízení. 

Které poskytovatele třetích stran v této souvislosti používáme? 

Níže jsou uvedeni poskytovatelé - třetí strany, se kterými spolupracujeme pro účely inzerce. Pokud jsou údaje v této souvislosti zpracovávány mimo EU nebo EHP, vezměte prosím na vědomí, že existuje riziko, že úřady těchto států budou mít k těmto údajům přístup z bezpečnostních a monitorovacích důvodů, aniž byste o tom byli informováni nebo měli právo se odvolat. Pokud používáme poskytovatele z třetích zemí, ve kterých není zaručena odpovídající úroveň ochrany, a Vy k tomu udělíte svůj souhlas, je předání do třetí země založeno na čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR. 

 

 

Poskytovatel - třetí strana 

Nástroj 

Účel 

Maximální doba uchovávání 

Odpovídající úroveň ochrany údajů 

Facebook (USA a/nebo Irsko) 

Vlastní okruh uživatelů Facebooku 

(Facebook Custom Audience) 

Umožňuje nám sledovat aktivity lidí na našich internetových stránkách, abychom mohli vytvářet okruhy uživatelů Facebooku k vytváření cílových skupin a vyhledávat nové potenciální zákazníky. 

Maximální doba, po kterou lidé zůstanou ve vlastním okruhu uživatelů z našich internetových stránek nebo mobilní aplikace je 180 dní. Po 180 dnech budou lidé, kteří byli ve vlastním okruhu uživatelů, z vlastního okruhu uživatelů odstraněni, pokud znovu nenavštíví naše internetové stránky nebo mobilní aplikaci. 

Žádná odpovídající úroveň ochrany údajů. Údaje jsou předávány na základě čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR. 

Google LLC (USA) 

DoubleClick Floodlight/ DoubleClick/  

GA Audiences 

DoubleClick Floodlight nám umožňuje sledovat a vytvářet přehledy konverzí (aktivit uživatelů, kteří navštívili naše internetové stránky poté, co zhlédli nebo proklikli některou reklamu) a vyhodnocovat efektivitu kampaně. 

 

DoubleClick nám umožňuje optimalizovat reklamy podle chování uživatele na internetových stránkách, jeho charakteristiky a zájmu o internetové reklamy. Pomáhá spravovat internetové kampaně napříč internetovými stránkami a mobilními zařízeními. 

 

GA Audiences nám umožňuje vytvářet okruhy uživatelů  

na Google Analytics pro   účely remarketingu a oslovování lidí, kteří se dříve zajímali o naše produkty nebo služby. 

IP adresy jsou anonymizovány po 9 měsících a data v souborech cookies jsou anonymizována po 18 měsících. Aktuálně nejsou využívány. 

Žádná odpovídající úroveň ochrany údajů. Údaje jsou předávány na základě čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR. 

YouTube / Google (USA) 

SOUHLAS 

 

YouTube je platforma vlastněná společností Google pro hostování a sdílení videí. YouTube shromažďuje uživatelská data prostřednictvím videí vložených do internetových stránek, která jsou agregována s profilovými údaji z jiných služeb společnosti Google za účelem zobrazování cílené reklamy návštěvníkům široké škály vlastních internetových stránek společnosti Google i jiných internetových stránek. 

IP adresy jsou anonymizovány po 9 měsících a data v souborech cookies jsou anonymizována po 18 měsících. Aktuálně nejsou využívány. 

Žádná odpovídající úroveň ochrany údajů. Údaje jsou předávány na základě čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR. 

YouTube / Google (USA) 

VISITOR_INFO1_LIVE 

Tyto soubory cookies se používají jako jedinečné identifikátory pro sledování zhlédnutí videí. 

180 dní 

Žádná odpovídající úroveň ochrany údajů. Údaje jsou předávány na základě čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR. 

YouTube / Google (USA) 

YSC 

 

YouTube je platforma vlastněná společností Google pro hostování a sdílení videí. YouTube shromažďuje uživatelská data prostřednictvím videí vložených do internetových stránek, která jsou agregována s profilovými údaji z jiných služeb společnosti Google za účelem zobrazování cílené reklamy návštěvníkům široké škály vlastních internetových stránek společnosti Google i jiných internetových stránek. 

Do zavření prohlížeče. 

Žádná odpovídající úroveň ochrany údajů. Údaje jsou předávány na základě čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR. 

LinkedIn 

LinkedIn Pixel 

Personalizovaná reklama od Pink Squid Ltd 

2 roky 

Žádná odpovídající úroveň ochrany údajů. Údaje jsou předávány na základě čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR. 

10. Vložená videa 

Na naše internetové stránky vkládáme videa, která nejsou uložena na našich serverech. Abychom zajistili, že přístup na naše internetové stránky obsahující vložená videa nepovede automaticky ke stažení obsahu třetích stran, jako první krok zobrazujeme pouze místně uložené náhledové obrázky videí. Poskytovatel - třetí strana tak neobdrží žádné informace. 

Teprve poté, co kliknete na náhledový obrázek videa, je stažen obsah od poskytovatele - třetí strany. Třetí strana tak získá informace o tom, že jste navštívili naše internetové stránky, a údaje o jejich používání které jsou pro tento účel technicky potřebné. Kromě toho může poskytovatel - třetí strana implementovat sledovací technologie. Na další zpracování údajů poskytovatelem - třetí stranou nemáme žádný vliv. Kliknutím na náhledový obrázek nám udělíte souhlas ke stažení obsahu od poskytovatele - třetí strany. 

Toto vkládání videí je založeno na Vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR za předpokladu, že jste svůj souhlas udělili kliknutím na náhledový obrázek. Vezměte prosím na vědomí, že vložení některých videí vede ke zpracování Vašich údajů mimo EU nebo EHP. V případě některých zemí existuje riziko, že jejich úřady budou mít k těmto údajům přístup z bezpečnostních a monitorovacích důvodů, aniž by Vás o tom informovaly nebo Vám umožnily podniknout právní kroky. Pokud používáme poskytovatele z třetích zemí, ve kterých není zaručena odpovídající úroveň ochrany, a Vy k tomu udělíte svůj souhlas, je předání do třetí země založeno na čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR. 

 

Poskytovatel - třetí strana 

Odpovídající úroveň ochrany údajů 

Odvolání souhlasu 

YouTube / Google (USA) 

Žádná odpovídající úroveň ochrany údajů. Údaje jsou předávány na základě čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR. 

Pokud kliknete na náhledový obrázek, obsah poskytovatele - třetí strany se okamžitě stáhne. 

Pokud chcete svůj souhlas odvolat, klikněte prosím na  a změňte nastavení prostřednictvím našeho banneru (Zpracování údajů třetími stranami). 

Vimeo (USA) 

Žádná odpovídající úroveň ochrany údajů. Údaje jsou předávány na základě čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR. 

Pokud kliknete na náhledový obrázek, obsah poskytovatele - třetí strany se okamžitě stáhne. 

Pokud chcete svůj souhlas odvolat, klikněte prosím na  a změňte nastavení prostřednictvím našeho banneru (Zpracování údajů třetími stranami). 

11. Mapové služby 

Na naše internetové stránky vkládáme mapové služby, které nejsou uloženy na našich serverech. Abychom zajistili, že přístup na naše internetové stránky s vloženými mapovými službami nepovede automaticky ke stažení obsahu třetích stran, jako první krok zobrazujeme pouze místně uložené náhledové obrázky map. Poskytovatel - třetí strana tak neobdrží žádné informace. 

Teprve poté, co kliknete na náhledový obrázek mapy, je stažen obsah od poskytovatele - třetí strany. Třetí strana tak získá informace o tom, že jste navštívili naše internetové stránky, a údaje o jejich používání které jsou pro tento účel technicky potřebné. 

Kliknutím na náhledový obrázek nám udělíte souhlas ke stažení obsahu od poskytovatele - třetí strany.  

Právním základem pro zpracování vložených údajů je podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR Váš souhlas, za předpokladu, že jste svůj souhlas udělili kliknutím na náhledový obrázek. 

Vezměte prosím na vědomí, že vložení některých mapových služeb vede ke zpracování Vašich údajů mimo EU nebo EHP. V případě některých zemí existuje riziko, že jejich úřady budou mít k těmto údajům přístup z bezpečnostních a monitorovacích důvodů, aniž by Vás o tom informovaly nebo Vám umožnily podniknout právní kroky. Pokud používáme poskytovatele z třetích zemí, ve kterých není zaručena odpovídající úroveň ochrany, a Vy k tomu udělíte svůj souhlas, je předání do třetí země založeno na čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR. 

 

12. Kontaktujte nás 

Kontaktovat nás můžete prostřednictvím našeho kontaktního formuláře na těchto internetových stránkách nebo telefonicky.  

Pokud použijete náš kontaktní formulář, budeme od Vás vyžadovat poskytnutí údajů označených jako povinné. 

Údaje nezbytné pro zodpovězení Vašeho dotazu zpracováváme na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Údaje, které nám dobrovolně poskytnete (datová pole označená *), jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Tento souhlas se zpracováním udělujete odesláním formuláře.  

Vaše údaje budou v takovém zpracovávány pouze za účelem zodpovězení Vašeho dotazu. Vaše údaje vymažeme, pokud již nejsou potřebné a neexistuje žádná právními předpisy stanovená povinnost je uchovávat. 

Pokud kontaktujete náš zákaznický servis telefonicky, můžeme na základě Vašeho výslovného souhlasu uchovávat zvukový záznam Vašeho hovoru. O tom Vás budeme informovat také v příslušné telefonické zprávě. Tyto údaje slouží k tomu, abychom mohli reagovat na Vaše požadavky na zákaznický servis. Pokud jsou hovory nahrávány, jsou údaje používány pro účely školení a péče o zákazníky.    

Pokud je zpracování Vašich údajů založeno na oprávněném zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, máte právo proti tomuto zpracování kdykoli vznést námitku. Chcete-li tak učinit, použijte prosím e-mailovou adresu uvedenou v závěru těchto Zásad.  

Kromě toho můžete svůj souhlas se zpracováním Vámi dobrovolně poskytnutých údajů kdykoli odvolat. Chcete-li tak učinit, použijte prosím e-mailovou adresu uvedenou v závěru těchto Zásad.  

Osobní údaje zpracovávané zákaznickým servisem jsou vymazány 6 měsíců po od vyřízení záležitosti, kvůli níž byly shromážděny. 

 

13. Captcha  

Abychom ochránili naše webové formuláře před automatizovaně odesílanými požadavky, používáme technologii Google reCAPTCHA od Společnosti Google LLC. V rámci funkce Captcha můžete být požádáni o provedení určitého úkonu nebo o kliknutí na určitá zaškrtávací políčka. Tato Vaše aktivita (a v případě potřeby též Vaše pohyby myší) slouží k ověření, zda ji činí člověk, nebo automatizovaný program. 

Vzhledem k tomu, že funkci Captcha poskytuje třetí strana, její zobrazení způsobí stažení obsahu třetí strany. Třetí strana tak získá informace o tom, že jste navštívili naše internetové stránky, a údaje o používání, které jsou pro tento účel z technického hlediska potřebné. Na další zpracování údajů poskytovatelem, který je třetí stranou, nemáme žádný vliv. 

V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR je právním základem pro toto zpracování údajů Váš souhlas. Svůj souhlas udělujete pomocí formulářů umístěných na našich internetových stránkách, které jsou chráněny technologií reCAPTCHA. Na těchto stránkách se Vám zobrazí příslušné políčko. 

Vezměte prosím na vědomí, že použití funkce Captcha může vést ke zpracování Vašich údajů mimo EU nebo EHP. V případě některých zemí existuje riziko, že jejich úřady budou mít k těmto údajům přístup z bezpečnostních a monitorovacích důvodů, aniž by Vás o tom informovaly nebo Vám umožnily podniknout právní kroky. Pokud používáme poskytovatele ve třetích zemích, ve kterých není zaručena odpovídající úroveň ochrany, a Vy k tomu udělíte svůj souhlas, je předání do třetí země založeno na čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR. 

 

14. Zásuvné moduly sociálních médií 

Na našich internetových stránkách můžeme povolit používání zásuvných modulů (pluginů) sociálních médií jako je Facebook, Twitter, Instagram a YouTube. Z důvodů ochrany údajů však tyto zásuvné moduly sociálních médií integrujeme pouze v deaktivované podobě. Proto se při Vaší návštěvě našich internetových stránek nepřenášejí žádné údaje provozovatelům služeb sociálních médií, pokud neaktivujete příslušný zásuvný modul kliknutím na náhledový obrázek nebo ikonu požadovaného sociálního média. 

Pokud kliknete na zásuvný modul, platforma příslušného sociálního média obdrží informace o Vaší návštěvě našich internetových stránek. K tomu dochází bez ohledu na to, zda na platformě příslušného sociálního média máte svůj účet. Pokud jste přihlášeni, mohou být údaje přímo přiřazeny k Vašemu profilu na příslušné platformě sociálního média. Provozovatelé příslušných platforem sociálních médií mohou tyto informace použít také k vytvoření uživatelských profilů na základě Vašich údajů a použít je pro účely personalizace reklamy. 

JDE neodpovídá za zásady ochrany osobních údajů a/nebo postupy třetích stran. V případě spuštění příslušné platformy nebo kliknutí na odkaz na jiné internetové stránky nebo byste si měli přečíst zásady ochrany osobních údajů takových stránek nebo platformy. 

Právním základem pro tuto integraci je podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR Váš souhlas, pokud jste jej udělili kliknutím na náhledový obrázek. Vezměte prosím na vědomí, že integrace řady zásuvných modulů sociálních médií znamená, že Vaše údaje jsou zpracovávány mimo EU nebo EHP. V případě některých zemí existuje riziko, že jejich úřady budou mít přístup k údajům z bezpečnostních a monitorovacích důvodů, aniž byste o tom byli informováni nebo měli právo se odvolat.  

Pokud používáme poskytovatele ve třetích zemích, ve kterých není zaručena odpovídající úroveň ochrany, a Vy k tomu udělíte svůj souhlas, je předání do třetí země založeno na čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR. 

Pokud si již nepřejete, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány aktivovanými zásuvnými moduly sociálních médií, můžete předejít jejich budoucímu zpracování tím, že nebudete klikat na náhledový obrázek nebo ikonu příslušného výsuvného modulu. 

 

 

15. Registrace k odběru a doručování newsletteru 

Na našich internetových stránkách se můžete zaregistrovat k odběru našeho newsletteru. Dovolujeme si Vás upozornit, že pro dokončení registrace k odběru newsletteru od Vás potřebujeme určité údaje (minimálně Vaši e-mailovou adresu). 

Newsletter Vám zašleme pouze v případě, že jste nám dali souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Po dokončení registrace k odběru newsletteru na našich internetových stránkách Vám bude na Vámi uvedenou e-mailovou adresu zaslán potvrzovací e-mail (dvojité přihlášení).  

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Snadným způsobem jak souhlas odvolat je například použití odkazu pro odhlášení z odběru, který je v každém newsletteru. 

Vaše údaje a preference budou uchovávány dokud svůj souhlas neodvoláte. Vaše údaje vymažeme po uplynutí 2 let od data jejich shromáždění nebo od posledního kontaktu (žádosti o informace nebo kliknutí na odkaz v e-mailu). 

V rámci procesu registrace k odběru newsletteru ukládáme kromě výše uvedených údajů také některé další údaje, pokud je to nezbytné k prokázání, že jste se k odběru našeho newsletteru zaregistrovali. Může se jednat o uložení kompletní IP adresy v době registrace nebo potvrzení odběru newsletteru, jakož i kopii námi zaslaného potvrzovacího e-mailu. 

Právním základem pro toto zpracování údajů je náš oprávněný zájem na tom, abychom byli schopni prokázat zákonnost doručování newsletteru podle čl. 6 odst. písm. f) GDPR. 

Pokud se zaregistrujete k odběru našeho newsletteru, můžeme Vás v rámci registračního procesu požádat o udělení souhlasu s dalším sledováním newsletteru. 

Pokud nám udělíte příslušný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, vložíme do našich newsletterů technologii pro individuální sledování, pomocí které budeme schopni zjistit, kdy jste Vám zaslaný newsletter otevřeli, a na které odkazy z newsletteru jste klikli. 

 

16. Další předávání údajů  

JDE nebude Vaše osobní údaje sdílet, prodávat, předávat ani jinak zpřístupňovat třetím stranám, s výjimkou případů, kdy to stanoví právní předpisy (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR), je to nezbytné pro účely s Vámi uzavřené smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), třetí strana jedná naším jménem jako zpracovatel údajů podle čl. 28 GDPR nebo jako společný správce podle čl. 26 GDPR, a případů, kdy jste nám k tomu dali výslovný souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. 

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit: 

 1. Našimsesterským společnostem.     
 2. Externím poskytovatelům služeb, napříkladkonzultantům, poradcůma auditorům. Vaše údaje můžeme také sdílet také s dalšími důvěryhodnými poskytovateli služeb, kteří nám poskytují služby jako jsou IT služby, marketing, finanční služby, reklama, archivace a skladování dokumentů. 
 3. Veřejnoprávnímnebo státním orgánům, pokud to vyžadují platné právní předpisy. 

V případech, kdy to bylo potřebné, byly uzavřeny příslušné dohody o zpracování údajů a zavedeny mechanismy pro předávání údajů. JDE neodpovídá za zásady ochrany údajů poskytovatelů - třetích stran. 

17. Zabezpečení údajů 

Přijímáme technická a organizační opatření, abychom Vaše údaje co nejlépe chránili před neoprávněným přístupem. Tato opatření zahrnují šifrovací procesy na našich internetových stránkách. Vaše údaje jsou přes internet přenášeny z Vašeho počítače na náš server a v opačném směru pomocí šifrování TLS. 

To poznáte podle symbolu zámku ve stavovém řádku prohlížeče a adresního řádku začínajícího na https://. 

 

18. Vaše práva jakožto subjektu údajů 

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Vám GDPR jakožto subjektu údajů přiznává určitá práva: 

Právo subjektu údajů na přístup k údajům (čl. 15 GDPR) 

Máte právo získat potvrzení o tom, zda jsou zpracovávány osobní údaje, které se Vás týkají, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům, a k informacím uvedeným v čl. 15 GDPR. 

Právo na opravu (čl. 16 GDPR) 

Máte právo to, aby nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, byly bez zbytečného odkladu opraveny, a s přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. 

Právo na výmaz (čl. 17 GDPR) 

Pokud je dán některý z důvodů uvedených v čl. 17 GDPR, Máte právo na to, aby osobní údaje, které se Vás týkají, byly bez zbytečného odkladu vymazány. 

Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR) 

Máte právo požádat o omezení zpracování, pokud je splněna jedna z podmínek uvedených v čl. 18 GDPR, např. pokud jste proti zpracování vznesli námitku a dosud nebyla ověřena její důvodnost. 

Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR) 

V určitých případech, které jsou podrobně vymezeny v čl. 20 GDPR, máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo požádat o předání těchto údajů třetí straně. 

Právo odvolat souhlas (čl. 7 GDPR) 

Pokud je zpracování údajů založeno na Vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů kdykoli odvolat v souladu s čl. 7 odst. 3 GDPR. Dovolujeme si Vás upozornit, že odvolání souhlasu je účinné pouze do budoucna. Zákonnost zpracování, které proběhlo před odvoláním souhlasu, tím není dotčena. 

Právo vznést námitku (čl. 21 GDPR) 

Pokud jsou údaje shromažďovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (zpracování údajů pro účely našich oprávněných zájmů) nebo na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR (zpracování údajů za účelem ochrany veřejných zájmů nebo při výkonu veřejné moci), máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace. Vaše osobní údaje pak nebudeme dále zpracovávat, pokud nebudou existovat závažné oprávněné důvody pro zpracování, které by převažovali nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR) 

Podle čl. 77 GDPR máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracování Vašich údajů porušuje právní předpisy o ochraně osobních údajů. Toto právo můžete uplatnit zejména u dozorového úřadu v členském státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa kde došlo k údajnému porušení. 

Uplatnění Vašich práv 

Pokud není výše uvedeno jinak, za účelem uplatnění Vašich práv prosíme kontaktujte nás. Naše kontaktní údaje naleznete v závěru těchto Zásad. 

19. Pověřenec pro ochranu osobních údajů 

Další informace o ochraně údajů Vám poskytne náš globální pracovník pověřený kontrolou souladu s právními předpisy a externí pověřenec pro ochranu osobních údajů. 

Globální pracovník JDE pověřený kontrolou souladu s právními předpisy privacy@jdecoffee.com 

 

FIRST PRIVACY GmbH,  

Konsul-Smidt-Str. 88, 28217 Brémy, Německo 

www.first-privacy.com 

office@first-privacy.com